Bồ câu gà mỹ màu đen

Chim con 400k-1tr tùy trọng lượng
Chim giống chuẩn bị đẻ 1tr2 – 1tr5 tùy trọng lượng
Chim đẻ 1tr5 – 2tr5 tùy trọng lượng
First