Bồ câu gà mỹ màu trắng

Chim con 500k-1tr8 tùy trọng lượng
Chim giống chuẩn bị đẻ 1tr5 – 2tr5 tùy trọng lượng
Chim đẻ 1tr8 – 3tr5 tùy trọng lượng
Previous
Next Post »