Chim giống chuẩn bị đẻ (4 tháng – 5 tháng)

Loại 3 ( 1kg3-1kg4/ cặp) giá 1tr
Loại 2 ( 1kg5-1kg7)/ cặp giá 1tr3 – 1tr5
Loại 1 ( 1kg8- trên 2kg)/ cặp giá 1tr8 – 2tr2
Previous
Next Post »