Bồ câu xòe cánh màu

BỒ CÂU BÔNG CÚC

Gía: 800.000   VND  chim 2 tháng       
 2.000.000 VND  chim đang đẻ 

XÒE CÁNH MÀU ĐEN
XÒE CÁNH MÀU ĐỎ
Previous
Next Post »